Medicinski fakultet u Sarajevu i kontinuirana medicinska edukacija: korak u budućnost

Dana 22. i 23. septembra 2014. godine je u Sali za fiziologiju čovjeka održana stručna radionica „Medicinski fakultet u Sarajevu i kontinuirana medicinska edukacija: korak u budućnost“.

Pozvani predavači na ovoj radionici su bili međunarodni i domaći stručnjaci iz oblasti kontinuirane medicinske edukacije (KME): prof. dr Geoffrey Hodgetts (Queen's University, Kanada), doc. dr Dilek Toprak (Istanbul, Turska), prof. dr Mirjana Mavrak,

Opširnije...