Obavještenje

 

Poštovani studenti, kolege i poslovni partneri,

Obavještavamo vas da će Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu biti zatvoren u periodu od 24.07.2017. do 25.08.2017. godine radi korištenja kolektivnog godišnjeg odmora.

Dani otvorenih vrata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Dani otvorenih vrata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu će se održati u ponedjeljak 17. i utorak 18. 04. 2017. godine sa početkom u 13.00 sati u amfiteatru „Akademik Seid Huković“.

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, u okviru redovnih aktivnosti vezanih za upis studenata u akademsku 2017/2018. godinu, otvara vrata za sve srednjoškolce, potencijalne studente medicine, roditelje i sve one koji se žele dodatno upoznati sa Medicinskim fakultetom, izazovima i načinom studiranja, te sa našim studentima i njihovim nastavnim i vannastavnim aktivnostima i uspjesima.

U okviru predviđenog programa Dana, svi posjetioci će čuti informacije o upisu, nastavnom programu i uslovima studiranja, nastavno-naučnim aktivnostima za studij medicine na B/H/S jeziku, kao i na Studijskom programu Medicina na engleskom jeziku.

Također, planiran je i obilazak Medicinskog fakulteta, u sklopu kojeg će zainteresirani posjetioci moći vidjeti laboratorije, vježbaonice te sale sa muzejskim preparatima.

Pozivamo zainteresirane maturante, koji žele da prisustvuju Danima otvorenih vrata na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, da se prijave u svoje srednje škole ukoliko to do sada nisu učinili.

Predstavljanje Web of Science / Web of Knowledge baza podataka


Poštovani profesori, asistenti i studenti doktoralnog studija "Biomedicina i zdravstvo"

U okviru promocije pristupa naučnim bazama podataka, te rada na povećanju vidljivosti saradnika i nastavnika Univerziteta u Sarajevu u referentnim bazama podataka, Rektorat Univerziteta u Sarajevu poziva na:

Predstavljanje Web of Science / Web of Knowledge baza podataka koje će biti upriličeno u četvrtak 9. marta sa početkom u 9:00 sati u Svečanoj Sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.