Obavještenje

 

Obavještavamo sve zaintresovane građane da Institut za patologiju Medicinskog fakulteta radi sve radne dane mjeseca avgusta te da patohistološke uzorke mogu donositi, bez prestanka, kada će im biti urađene i analiza i izdat nalaz. 

Rukovodstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Obavijest

 

Obavještavamo Vas da se zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u periodu od 18.07.2016 do 19.08.2016 god. neće moći dobiti potvrde o smrti koje izdaje Katedra za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.