Centar za genetiku - aktuelnosti

Održana tribina: „Mišićne distrofije – etiopatogeneza i molekularna dijagnostika“ Sarajevo, 20. 06. 2013. godine

P1040458

Realizirani program tribine:

1. Mišićne distrofije - etiopatogeneza i dijagnostika u BiH
dr Nina Burina (Medicinski fakultet u Sarajevu)
[ preuzmi prezentaciju ]

 

2. Genetička osnova i molekularna dijagnostika mišićnih distrofija
Doc. dr Emina Kiseljaković (Medicinski fakultet u Sarajevu)
 [ preuzmi prezentaciju ]


3. Dijagnostika mišićnih distrofija u Centru za genetiku Medicinskog fakulteta – mogućnosti i perspektiva
Mr. sci Mirela Mačkić-Đurović (Medicinski fakultet u Sarajevu)
[ preuzmi prezentaciju ]

 

4. Analiza distrofina Western blot metodom u diferencijalnoj dijagnozi Duchenne-ove i Becker-ove mišićne distrofije
Mr. sci Amina Valjevac (Medicinski fakultet u Sarajevu)
[ preuzmi prezentaciju ]

 

5. Mišićne distrofije na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu
Prof. dr Ajša Meholjić (Pedijatrijska klinika KCUS)
[ preuzmi prezentaciju ]

 

6. Problemi osoba oboljelih od mišićne distrofije u BiH
gosp. Almir Šahmanija (predsjednik Udruženja distrofičara Kantona Sarajevo)