Centar za genetiku - aktuelnosti

Realizirani program tribine:
1. Etiopatogeneza i dijagnostika cistične fibroze – stanje u BiH
dr. Lejla Alić (Medicinski fakultet u Sarajevu) 
[ preuzmi sažetak ]


2. Cistična fibroza: aktuelno stanje na Pedijatrijskoj klinici KCUS
mr. sci. med. Amra Džinović (Pedijatrijska klinika KCUS)
 [ preuzmi sažetak ]


3. Problemi osoba oboljelih od cistične fibroze u BiH
gosp. Elvis Bilalagić (predsjednik Udruženja za cističnu fibrozu FBiH)
[ preuzmi sažetak ]


4. Molekularna dijagnostika cistične fibroze u Centru za genetiku – mogućnosti i perspektiva
dr. sci. Jasmin Mušanović (Medicinski fakultet u Sarajevu)
[ preuzmi sažetak ]

 

5. Dostignuća u istraživanjima u vezi sa mikro RNK kod cistične fibroze
dr. sci. Aida Saračević (Medicinski fakultet u Sarajevu)
[ preuzmi sažetak ]

 

6. Diskusija
Moderator: Prof. Dr. Slavka Ibrulj