Pristupno predavanje na temu „Akutni koronarni sindrom– definicija, klinička slika, dijagnoza, terapija“ dr. sci. Muhameda Spužića će se održati u četvrtak, 29. 03. 2018. godine u 14,00h u Amfitetatru „Akademik Seid Huković“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90.