Dana 28.11.2017. godine dekanesa prof. dr Semra Čavaljuga je posjetila Katedru za histologiju i embriologiju kao prvu katedru u nizu planiranih obilazaka katedri Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Prof. dr Selma Aličelebić, Šef Katedre i njeni saradnici su izrazili veliko zadovoljstvo i čast povodom ove posjete, te je ukratko razgovarano o sadašnjem stanju na Katedri, eventualnim "problemima", očekivanjima i sugestijama vezanim za novi menadžment.

U doglednom periodu dekanesa planira obilazak i ostalih katedri.