Prijavi korupciju

Želim prijaviti:

ANONIMNO
IME I PREZIME

OPISATI DOGAĐAJ: (maksimalno do 400 riječi)

Hvala na prijavi i Vašem doprinosu u borbi protiv korupcije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Ukoliko želite da Vam odgovorimo upišite Vaš e-mail ili drugi kontakt: