Prijavi korupciju

Želim prijaviti:

ANONIMNO
IME I PREZIME

OPISATI DOGAĐAJ: (maksimalno do 400 riječi)

Hvala na prijavi i Vašem doprinosu u borbi protiv korupcije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Ukoliko želite da Vam odgovorimo upišite Vaš e-mail ili drugi kontakt:

Integrativni sistemi ljudskog tijela

Cilj predmeta

„Integrativni sistemi ljudskog tijela" je da upozna studente sa osnovnim informacijama o integrativnim sistemima ljudskog tijela uključenim u složeni odgovor organizma na izmijenjene uslove unutrašnje i vanjske sredine i da potakne studente na korištenje ranije usvojenih znanja u rješavanju problema. Cilj je upoznati studenta i sa vrstama i karakteristikama fizioloških mehanizama uključenih u procese adaptacije i usklađivanje funkcija ljudskog tijela sa izmijenjenim uslovima unutrašnje i vanjske sredine kao i vrstama i načinima interakcije organizma i okoline.

Predmet «Integrativni sistemi ljudskog tijela» se odvija kroz 5 modula

Modul 1. Integrativni sistemi ljudskog tijela

Modul 2. Stres

Modul 3. Trudnoća i porodjaj

Modul 4. Endokrine funkcije masnog tkiva i kontrola unosa hrane

Modul 5. Povišena i snižena temperatura okoline


Nastava se odvija kombinacijom učenja na daljinu (IDL) , e-learning i klasičnih metoda.
Metode učenja uključuju:
- elektronsko učenje, e-learning, metoda bazirana na elektronskom sadržaju (e-content)
- samostalni rad studenta
- rad sa tutorom u malim grupama; učenje zasnovano na problemu-PBL (Problem Based Learning)
- klasične metode, predavanja i seminari


Za pohađanje kursa uslov je poznavanje rada na računaru i korištenje interneta.

Studenti uključeni u izborni predmet «Integrativni sistemi ljudskog tijela» dobijaju šifru za ulazak na stranicu sa elektronskim sadržajem i forumom preko kojih se odvija dio nastave.

Logirajte se ovdje:Integrativni sistemi ljudskog tijela