U okviru zajedničke svečane promocije diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu upriličene 08.11.2014 u dvorani „Mirza Delibašić“ u Centru Skenderija promovirano je 148 doktora medicine i 56 magistara medicinskih nauka koji su titule stekli na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Smaila Mulić je najbolji student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2013/2014 godini i dobitnik je Srebrne značke Univerziteta u Sarajevu.