×

Upozorenje

JFolder: :files: Putanja nije direktorij. Putanja: /hsphere/local/home/medicfakcp/mf.unsa.ba/podaci/galerija/dekanska_konferencija_2015
×

Obavijest

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: podaci/galerija/dekanska_konferencija_2015

 

Donošenjem zaključaka u Sarajevu je 4. decembra 2015. završena VII dekanska konferencija medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini koja je još jedna u nizu važnih manifestacija kojima se obilježava 70 godina postojanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Skupu koji predstavlja značajan korak u približavanju i harmonizaciji procesa, te planiranju budućih zajedničkih aktivnosti na naučno-istraživačkim projektima u EU, a koji je uspješno inicirala i organizirala Prof. dr. Almira Hadžović-Džuvo, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prisustvovali su dekani svih pet krovnih zdravstvenih obrazovnih institucija u našoj državi sa prodekanima:

Prof. dr. Milan Skrobić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Prof. dr. Elmir Čičkušić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Prof. dr. Milenko Bevanda, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Prof. dr. Milan Kulić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo.

 U veoma srdačnoj, a istovremeno konstruktivnoj radnoj atmosferi donijeti su sljedeći zaključci:

  • Analizom nastavnih planova i programa dodiplomskog studija donijet je zaključak da medicinski fakulteti u Bosni i Hercegovini u najvećem broju segmenata imaju podudaran nastavni plan i program dodiplomskog studija, ali i da se nameće potreba za daljnjim ažuriranjem istih, kako bi se postigao nivo potreban za EU standardizaciju.
  • Evaluacijom metodologije prijemnih ispita za upis u 1. godinu studija, pocrtana je važnost i imperativ održavanja prijemnog ispita na medicinskim fakultetima u BiH, budući da on ostaje temelj evaluacije kandidata za upis na dodiplomski studij.
  • Pregledom pravnog okvira za osnivanje privatnih medicinskih fakulteta u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, Dekanska konferencija zaključila je da bi se prilikom osnivanja pomenutih institucija na teritoriji Federacije BiH, pored osnovnih zakonskih regulativa trebale uvažavati i one iz specifičnih zakonskih procedura poput Zakona o zdravstvenoj zaštiti i njemu komplementarnih podzakonskih akata.
  • Kada je riječ o nastavnim planovima i programima doktorskih studija, identificirane su određene razlike i situacione prepreke u implementaciji, pa je zaključeno da će se ubuduće raditi na usaglašavanju i prevazilaženju problema.

Naredna, VIII dekanska konferencija trebala bi se održati u oktobru 2016. u Foči.

{gallery}galerija/dekanska_konferencija_2015{/gallery}