Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu održana je u subotu 5. novembra 2016. godine u dvorani „Juan Antonio Samaranch“. Na svečanosti, organiziranoj dvanaesti put u historiji Univerziteta u Sarajevu, rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, prorektori i dekani fakulteta i akademija promovirali su 5491 diplomanta i magistranta Univerziteta u Sarajevu.

Na prvom ciklusu studija 35 diplomanata je odlikovano Zlatnom značkom, najvišim priznanjem Univerziteta u Sarajevu,Srebrenom značkom je odlikovano 40 diplomanata, a Povelju Univerziteta u Sarajevu dobilo je sedam diplomanata.
Najbolji student prvog ciklusa studija u 2016. godini (sa prosjekom 10,00) je Selver Pepić sa Prirodno-matematičkog fakulteta.

Među studentima drugog ciklusa studija 24 magistranta odlikovana su Zlatnom značkom, 44 Srebrenom značkom i sedam studenata je dobilo Povelju Univerziteta u Sarajevu. Jedan student sedmog stepena odlikovan je Srebrenom značkom. Najbolji student drugog ciklusa studija (sa prosjekom 9,98) je Mirza Ibrahimović sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja. 

U integriranom studijskom programu I i II ciklusa jedan student je odlikovan Zlatnom značkom, šest studenata Srebrenom značkom, a Povelju Univerziteta u Sarajevu dobio je jedan student. 
 

Dekan Medicinkog fakulteta prof. dr Almira Hadžović-Džuvo promovirala je 131 diplomanta i 33 magistranta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Srebrenom značkom odlikovana su dva studenta, Malik Ejubović i Nikola Jurleta.

Najbolji student Medicinskog fakulteta u akademskoj 2015-2016 godini je Malik Ejubović sa prosjekom ocjena 9,16.