Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu upriličena je u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Na promociji su prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ i akademije promovirali 71 kandidata i kandidatkinju na čast doktora nauka.

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, uz riječi dobrodošlice istakao je da je Univerzitet u Sarajevu, kao najstariji univerzitet u Bosni i Hercegovini, koji posjeduje najveći potencijal za napredak i reformu našeg društva u cjelini, od svog osnivanja do danas promovirao preko 160 hiljada diplomanata, preko 16 hiljada magistranata i sa današnjom promocijom 3140 doktora nauka.
Ovim svečanim činom promocije Univerzitet u Sarajevu postao je bogatiji za sedamdeset jednu kandidatkinju i kandidata na čast doktora nauka iz oblasti koje pripadaju grupacijama humanističkih, društvenih, medicinskih, prirodno-matematičkih i biotehničkih te tehničkih nauka kao i Grupaciji umjetnosti.

Univerzitet u Sarajevu je promovirao: 12 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, šest kandidata na čast doktora medicinskih nauka, po pet kandidata na čast doktora geografskih nauka i doktora stomatoloških nauka, po četiri kandidata na čast doktora historijskih nauka, doktora književnohistorijskih nauka, doktora pedagoških nauka, doktora odgojnih nauka, doktora poljoprivrednih nauka i doktora veterinarskih nauka, po tri kandidata na čast doktora islamskih nauka, doktora zdravstvenih nauka i doktora lingvističkih nauka, po jednog kandidata na čast doktora političkih nauka, doktora socioloških nauka, doktora žurnalističkih nauka, doktora nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja, doktora kriminalističkih nauka, doktora farmaceutskih nauka, doktora nauka u oblasti muzikologije, doktora bioloških nauka, doktora matematičkih nauka i doktora šumarskih nauka.

Univerzitet u Sarajevu promovirao 71 doktora nauka