Od strane EU COST financiran projekat Mreza za evaluaciju Jedinstvenog Zdravlja (NEOH) podrzao je treci trening na temu „Evalucija Jedinstvenog Zdravlja“, s ciljem da upozna učesnike sa osnovama evaluacije općenito, a posebno s obzirom na evaluaciju Jednistvenog Zdravlja pomoću protokola razvijenog u NEOH projektu. Značajan dio treninga odnosio se na evaluciju nadzora bolesti, a ciljana grupa bili su učesnici iz država regiona.

Trening je održana od 13. do 15. Septembra 2017. u Sarajevu (BiH) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Prvog dana učesnicima je iskazana dobrodošlica ispred lokalnih organizatora, Prof. Semra Cavaljuga (Medicinski fakultet) and Dr Sabina Seric-Haracic (Veterinarski fakultet), nakon čega je prorektor Univerziteta u Sarajevu Prof. Aleksandra Nikolic (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet) prezentirala definicije i koncepte evaluacije, objasnila različite pristupe i tipove evaluacije uz aktivnu diskusiju sa učesnicima o složenim sistemima i nepredviđenim posljedicima. Dr Barbara Haesler, Royal Veterinary College (London, UK), obradila je ključne elemente Teorije Promjena i objasnila kako formulirati pitanja za evaluaciju. U nastavku, učesnici se na lično odabranim problemima ili programima iz njihovog rada (studije slučaja) imali priliku da primjene teorije o kojima su slušali.

Drugog dana, Dr Sabina Seric-Haracic je prezentirala pregled aktivnosti unutar NEOH projekta. Dr Simon Ruegg, University of Zurich se nadovezao sa osnovama Teorije Sistema i prezentirao NEOH alate za razumijevanje i mapiranje sistema unutar šireg konteksta. Učesnici treninga su potom sami opisali sisteme koje su kontekst za predložene studije slučaja, što je stimuliralo intezivnu i diskusiju, te ukazalo na složenost okosnica i perspektiva u okviru izazova Jedinstvenog Zdravlja (npr. pad pokrivenosti vakcinacijom u Bosni i Hercegovini uključujući i vakcinaciju protiv gripa, rast broja pasa lutalica u Makedoniji, trihineloza ljudi zbog konzumacije infestiranog mesa domaćih i divljih svinja u Grčkoj).

Treći dan bio je posvećen evaluaciji nadzora bolesti. Dr Marisa Peyre from CIRAD (France) i Dr Barbara Haesler govorile su o osnovama evaluacije nadzora bolesti, kao i ekonomici nadzora nadovezujući se sa dostupnim alatima za dizajn nadozora bolesti i njegovoj evaluaciji, a koje učesnici mogu iskoristiti kako bi primjenili svoje novo znanje o evaluaciji. Dr John Berezowski ispred Instituta za Veterinarsko javno zdravstvo u Bern-u (Švicarska) objasnio je koncept Jednistveno zdravlje u nadzoru bolesti, te prezentirao viziju, misiju i aktivnosti Međunarodnog društva za nadzor nad zaraznim bolestima.

Trening je završen prezentacijom od strane učesnika o ishodima mapiranja i evaluacije njihovih studija slučaja.

Više o samom NEOH projektu i ovom treningu na: http://neoh.onehealthglobal.net/training-schools/