Značajnija odlikovanja koja je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu dobio za svoj rad

Ukazom predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita 10.novembra novembra 1971.godine Fakultet je odlikovan Ordenom rada sa crvenom zastavom.
9.decembra 1986. g. Poveljom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
3.februara 1990. Plaketom Vojno-medicinske akademije, te pored ovoga nosilac je više od 100 povelja, plaketa i priznanja kako domaćih tako i inostranih visoko-školskih organizacija, studentskih organizacija i različitih kompanija.

Medicinski fakultet kao Alma-mater dao je presudan doprinos razvoju zdravstva i medicinske nauke u nas. Bio je i ostao ključna baza za ostale fakultete zdravstvenog usmjerenja a na njemu su školovani kadrovi ne samo iz Bosne i Hercegovine nego i Srbije i Crnge Gore, Hrvatske kao i veliki broj studenata iz inostranstva.

Prof. Dr Bakir Mehić
DEKAN