Naučne reference nastavnika Medicinskog fakulteta

 

"U toku je revizija kartona naučnih radnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu"

Prof. dr Almira Hadžović-Džuvo
Prof. dr Ago Omerbašić
Prof. dr Amela Begić
Prof. dr Amra Ćatović
Prof. dr Asja Prohić
Prof. dr Emina Kiseljaković
Prof. dr Halima Resić
Prof. dr Jasna Kusturica
Prof. dr Maida Rakanović-Todić
Prof. dr Miralem Musić
Prof. dr Mirsad Dorić
Prof. dr Mufida Aljičević
Prof. dr Mustafa Busuladžić
Prof. dr Nesina Avdagić
Prof. dr Nermina Babić
Prof. dr Radivoj Jadrić
Prof. dr Sabaheta Hasić
Prof. dr Sabina Mahmutović Vranić
Prof. dr Sebija Izetbegović
Prof. dr Selma Alićelebić
Prof. dr Senija Rašić
Prof. dr Zakira Mornjaković
Prof. dr Zelija Velija Ašimi
Doc. dr Aida Kulo Ćesić
Doc. dr Alen Džubur
Doc. dr Amela Džubur Alić
Doc. dr Amina Valjevac
Doc. dr Azra Husić - Selimović
Doc. dr Azra Metović
Doc. dr Damir Rebić
Doc. dr Damir Šečić
Doc. dr Esad Ćosović
Doc. dr Esad Pepić
Doc. dr Jasmin Mušanović
Doc. dr Mirsad Babić
Doc. dr Orhan Lepara
Doc. dr Suada Kuskunović-Vlahovljak
Doc. dr Velma Rebić
V. ass. dr Ajna Hukić Kilalić
V. ass. dr Amela Dervišević
V. ass. dr Dina Kapić
V. ass. dr Edina Lazović Salčin
V. ass. dr Maida Šahinović
V. stručni saradnik Amna Pleho-Kapić
Ass. dr Alen Kekić
Ass. dr Lejla Alić
Ass. dr Lejla Burazerović
Ass. dr Sabina Terzić
Ass. dr Sanita Maleškić
Ass. dr Samra Čustović
Ass. dr Višnja Muzika
Ass. dr Zurifa Ajanović