Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizuje

DAN OTVORENIH VRATA MEDICINSKOG FAKULTETA

Petak, 13. 04. 2018. godine od 13:00 - 15:00

Raspored:

 • Okupljanje zainteresovanih kandidata u auli fakulteta
 • Obilazak katedri i laboratorija Medicinskog fakulteta
  1. Katedra za anatomiju
  2. Centar za genetiku
  3. Katedra za mikrobiologiju
  4. Katedra za histologiju
 • Obilazak amfiteatara Medicinskog fakulteta i prisustvovanje predavanjima
 • Upoznavanje sa procedurama prijemnog ispita i upisa