Njegova ekscelencija Ambasador Kraljevine Saudijske Arabije Hani Bin Abdullah M. Mominah posjetio je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

U toku posjete dogovoren je nastavka realizacije projekta započetog nakon posjete delegacije Medicinskog fakulteta UNSA, organiziranog pod pokroviteljstvom Ministarstva za obrazovanje Kraljevine Saudijske Arabije, u aprilu 2015 godine.

Ambasador je obišao Medicinski fakultet i izrazio svoje zadovoljstvo uslovima koje je Fakultet obezbjedio studentima.

Ambasador je dao podršku nastavku uspješnog rada u zajedničkim projektima Fakulteta i Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije.