Obavještavamo Vas da se zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u periodu od 18.07.2016 do 19.08.2016 god. neće moći dobiti potvrde o smrti koje izdaje Katedra za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.