Poštovani profesori, asistenti i studenti doktoralnog studija "Biomedicina i zdravstvo"

U okviru promocije pristupa naučnim bazama podataka, te rada na povećanju vidljivosti saradnika i nastavnika Univerziteta u Sarajevu u referentnim bazama podataka, Rektorat Univerziteta u Sarajevu poziva na:

Predstavljanje Web of Science / Web of Knowledge baza podataka koje će biti upriličeno u četvrtak 9. marta sa početkom u 9:00 sati u Svečanoj Sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.