Prijavnica za edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, uz učešće Medicinskog i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a pod nadzorom Federalnog ministarstva zdravstva organizaciju Kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.

Opširnije...

Kurs o Dobroj Kliničkoj Praksi

U okviru saradnje farmaceutske kompanije Bosnalijek d.d. i Medicinskog fakulteta UNSA, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u subotu 12. 09. 2015 godine, organizovao je jednodnevni kurs Dobra klinička praksa. 

Kurs je pohađalo 68 doktora medicine različitih profila, koji će stečena znanja koristiti u svakodnevnom kliničkom radu.

Opširnije...