Obavijest

 

Obavještavamo Vas da se zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u periodu od 18.07.2016 do 19.08.2016 god. neće moći dobiti potvrde o smrti koje izdaje Katedra za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Antikoruptivne mjere u obrazovanju u zdravstvenom sektoru - USAID

USAIDPozivamo sve zaintresovane profesore, asistente i studente Univerziteta u Sarajevu da nam se pridruže, u četvrtak 09.06.2016 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Razgovaramo otvoreno o korupciji i antikorupcijskim mjerama u visokom obrazovanju.

Konferencija pod pokroviteljstvom USAID, uz prisustvo gosp. Peter Duffy, direktora Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH.

Dobrodošli!!