MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU OBJAVLJUJE OGLAS

Pristupno predavanje na temu „Akutni koronarni sindrom– definicija, klinička slika, dijagnoza, terapija“ dr. sci. Muhameda Spužića će se održati u četvrtak, 29. 03. 2018. godine u 14,00h u Amfitetatru „Akademik Seid Huković“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90.

Posjeta učenika Laboratorijske sekcije Srednje medicinske škole Sarajevo

Dana 12.03.2018.godine učenici Laboratorijske sekcije Srednje medicinske škole Sarajevo posjetili su Centar za genetiku gdje su prisustvovali kratkom predavanju. 

 

Dana 05.03.2018.godine Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu posjetili su učenici Laboratorijske sekcije Srednje medicinske škole Sarajevo koji su prisustvovali kratkom predavanju na Katedri za mikrobiologiju, virusologiju i parazitologiju.

Tokom mjeseca marta najavljene su još tri posjete.

Posjeta Katedri za histologiju i embriologiju

Dana 28.11.2017. godine dekanesa prof. dr Semra Čavaljuga je posjetila Katedru za histologiju i embriologiju kao prvu katedru u nizu planiranih obilazaka katedri Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Prof. dr Selma Aličelebić, Šef Katedre i njeni saradnici su izrazili veliko zadovoljstvo i čast povodom ove posjete, te je ukratko razgovarano o sadašnjem stanju na Katedri, eventualnim "problemima", očekivanjima i sugestijama vezanim za novi menadžment.

U doglednom periodu dekanesa planira obilazak i ostalih katedri.

Opširnije...