Erasmus+ 2018

Iz nacionalnog Erasmus+ ureda je stiglo obaviještenje da je otvoren poziv za Erasmus + projekte. Programski vodič je dostupan na svim jezicima EU. Poziv i sve upute i detaljna objašnjenja se mogu naći na

https://www.erasmusbih.com/index.php/ba/novosti u slijedećim dokumentima:

             2018 Erasmus+ Call for Proposals

             2018 Erasmus+ Programme Guide

             Informacije o nacionalnim i regionalnim prioritetima za Erasmus+ projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) , se mogu naći na linku:

https://www.erasmusbih.com/index.php/ba/novosti/189-national-and-regional-priorities-applying-to-cbhe-partner-countries-and-regions

Obavještenje

 

Poštovani studenti, kolege i poslovni partneri,

Obavještavamo vas da će Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu biti zatvoren u periodu od 24.07.2017. do 25.08.2017. godine radi korištenja kolektivnog godišnjeg odmora.

Dani otvorenih vrata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Dani otvorenih vrata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu će se održati u ponedjeljak 17. i utorak 18. 04. 2017. godine sa početkom u 13.00 sati u amfiteatru „Akademik Seid Huković“.

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, u okviru redovnih aktivnosti vezanih za upis studenata u akademsku 2017/2018. godinu, otvara vrata za sve srednjoškolce, potencijalne studente medicine, roditelje i sve one koji se žele dodatno upoznati sa Medicinskim fakultetom, izazovima i načinom studiranja, te sa našim studentima i njihovim nastavnim i vannastavnim aktivnostima i uspjesima.

U okviru predviđenog programa Dana, svi posjetioci će čuti informacije o upisu, nastavnom programu i uslovima studiranja, nastavno-naučnim aktivnostima za studij medicine na B/H/S jeziku, kao i na Studijskom programu Medicina na engleskom jeziku.

Također, planiran je i obilazak Medicinskog fakulteta, u sklopu kojeg će zainteresirani posjetioci moći vidjeti laboratorije, vježbaonice te sale sa muzejskim preparatima.

Pozivamo zainteresirane maturante, koji žele da prisustvuju Danima otvorenih vrata na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, da se prijave u svoje srednje škole ukoliko to do sada nisu učinili.