Obavijest

 

Obavještavamo Vas da se zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u periodu od 18.07.2016 do 19.08.2016 god. neće moći dobiti potvrde o smrti koje izdaje Katedra za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Antikoruptivne mjere u obrazovanju u zdravstvenom sektoru - USAID

USAIDPozivamo sve zaintresovane profesore, asistente i studente Univerziteta u Sarajevu da nam se pridruže, u četvrtak 09.06.2016 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Razgovaramo otvoreno o korupciji i antikorupcijskim mjerama u visokom obrazovanju.

Konferencija pod pokroviteljstvom USAID, uz prisustvo gosp. Peter Duffy, direktora Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH.

Dobrodošli!!

7. SARAJEVO BUSSINES FORUM 2016

Dekan Medicinskog fakulteta UNSA Prof. dr Almira Hadžović Džuvo u okviru Panela: EDUCATION SECTOR IN THE REGION: DEVELOPING WORLD CLASS HUMAN CAPITAL predstavila je dostignuća Medicinskog fakulteta UNSA u internacionalizaciji prostora visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, uspješnom realizacijom programa Medicina na engleskom jeziku.


Posebno je istakla važnost i prednosti procesa internacionalizacije za region i grad Sarajevo.


S obzirom na pokazani interes Medicinski fakultet UNSA očekuje da ove godine otvori svoja vrata studentima iz različitih dijelova svijeta, čime se stvara osnova za razvoj jake alumni mreže u budućnosti koja će značajno osnažiti zdravstveni sistem BiH.