Obilježavanje Svjetskog Dana zdravlja 2016. pod nazivom „Pobijedimo dijabetes zajedno“

Dana 07.04.2016. godine u periodu od 12:00 do 14:00 časova u amfiteatru »Seid Huković«  Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu nizom predavanja organizira obilježavanje Svjetskog Dana zdravlja 2016. pod nazivom „Pobijedimo dijabetes zajedno“.

Učesnici manifestacije bit će ključni akteri iz oblasti međunarodne saradnje, Federalnog Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH i oblasti porodične medicine uz aktivno učešće studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Navedena manifestacija, između ostalog,  ima za cilj potaknuti ključne aktere u edukaciji ljekara, donosioce odluka u zdravstvu, kao i sve koji bi mogli doprinijeti povećanju svijesti stanovništva o uzrocima dijabetesa, načinima prevencije i o odgovornosti za vlastito zdravlje  i promociji zdravih stilova života.

Poseban značaj ima činjenica da je pristup tretmanu i prevenciji dijabetesa multidisciplinaran,  te je učešće svih aktera od izuzetnog značaja.

[ preuzmite program ]

DONACIJA OPĆINE CENTAR MEDICINSKOM FAKULTETU U SARAJEVU


donacija slIako nema direktnu nadležnost nad obrazovanjem, Općina Centar Sarajevo, predvođena načelnikom Dževadom Bećirevićem, godinama iz budžeta izdvaja značajna finansijska sredstva za unapređenje obrazovnog procesa i poboljšanje uslova rada obrazovnih ustanova.Medicinskom fakultetu u Sarajevu donirano je 20.000 maraka. Općina Centar na ovaj način želi omogućiti, mladim ljudima, od kojih zavisi budućnost naše cjelokupne zajednice, što kvalitetnije uslove za obrazovanje.

Stvaranju kvalitetnijih uslova za obrazovanje mladih, Općina Centar doprinosi stalnim ulaganjem u nabavku neophodne opreme za potrebe nastavnih procesa. Posljednji u nizu takvih primjera je i finansijska podrška Medicinskom fakultetu u Sarajevu koji je iz općinskog budžeta dobio donaciju od 20 hiljada maraka.

Protokol o realizaciji navedenih finansijskih sredstava, je 22.02.2016 u ime Općine Centar, potpisao je načelnik Dževad Bećirević, a u ime Fakulteta dekanesa prof. dr. Almira Hadžović-Džuvo.

Uz riječi zahvalnosti Općini Centar i načelniku Bećireviću, dekanesa Džuvo je kazala kako ovo nije prvi put da Općina Centar pomaže rad Medicinskog fakulteta, te da će ovu donaciju upotrijebiti za nabavku nastavno-istraživačke opreme u sali za mikroskopiranje na Institutu za patologiju.

-Donirana sredstva ćemo iskoristiti za nabavku konsultacionog mikroskopa na kojem studenti i specijalizanti uče kako gledati i analizirati uzorke tkiva bolesnika. Konsultacioni mikroskop koristi se za nastavni proces na dodiplomskom, postdiplomskom, doktoralnom kao i na specijalizacijskom studiju, naglasila je Džuvo. Specifičnost ovog mikroskopa ogleda se u tome što istovremeno i student i profesor mogu posmatrati određeni uzorak što umnogome olakšava nastavni proces. Obzirom da je Medicinski fakultet baza za edukaciju specijalista patologije iz cijele Bosne i Hercegovine ovaj mikroskop je od iznimne važnosti i za kvalitet njihovog specijalističkog staža. Zaista izražavamo veliku zahvalnost Općini Centar i načelniku Bećireviću na ovoj izuzetno značajnoj donaciji.
Potpisivanju protokola prisustvovala je i Jasna Beba, sekretar općinskog organa uprave.

Budi student na 1 dan

Budi student na 1 dan

"BUDI STUDENT NA JEDAN DAN"
UPOZNAJ MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU I POSTANI NAŠ STUDENT- BUDUĆI DOKTOR MEDICINE


Kako je dogovoreno na sastanku rukovodstva Medicinskog fakulteta i direktora i predstavnika srednjih škola Kantona Sarajevo, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, potaknut incijativom studentskih organizacija USMF i BOHEMSA započinje projekat pod nazivom "Budi student na jedan dan".

U želji da maturantima pomognemo u izboru buduće profesije svi zaintresovani imat će priliku jedan cijeli dan provesti na predavanjima i vježbama sa studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Maturante će u toku posjete pratiti student-mentor.

Više informacija o prijavi potražite u vašoj gimnaziji ili srednjoj školi. Svim maturantima želimo puno sreće i uspjeha u izboru njihove buduće profesije.