Kontinuirana profesionalna edukacija iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (ZZJZ FBiH) u saradnji sa
Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (EFSA UNSA) i  Medicinskim fakultetom Sveučilišta
u Mostaru (MFSM), uz učešće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a pod nadzorom Federalnog
ministarstva zdravstva

ORGANIZUJU

Kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

više informacija...          više informacija...

Folia Medica FMUS prihvaćen od strane Elsevier-a


JOŠ JEDAN USPJEH U JUBILARNOJ 70-TOJ GODINI POSTOJANJA I KONTINUIRANOG RADA MEDICINSKOG FAKULTETA

U novu 2016. godinu krećemo dijeleći sa vama važnu vijest da je naš fakultetski časopis Folia Medica FMUS prihvaćen od strane Elsevier-a, tako da svu sva izdanja od 2014 godine indeksirana i u bazama SCOPUS i Embase. Ovo je rezultat rada uređivačkog odbora kojeg pored Dekana Fakulteta čine: Doc. dr. Amina Valjevac, Doc. dr. Aida Kulo, Doc. dr. Lejla Burnazović-Ristić, Dr. sci. med. Fadila Serdarević, As. dr Sanita Maleškić, i uz iznimni angažman studenata Bekira Rovčanin i Džan Ahmeda Jesenković.

Novi broj časopisa koji je izašao iz štampe 30.12.2015 godine možete pregledati na linku ispod.

http://www.foliamedica.mf.unsa.ba/index.php/FM/index

 

Dear readers,

We would like to inform you that a new issue of Journal Folia Medica Facultatis Medicinae Universitatis Saraeviensis (Folia Medica), published by the Faculty of Medicine, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, has been released.
It is our great honor to inform our readers that Folia Medica has been accepted for coverage in Elsevier product(s) including Scopus and Embase starting with the 2014 issue.

The issue features the editorial “My philosophy in plastic and reconstructive microsurgery” authored by professor Milomir Ninković of Hospital Bogenhausen, Technical University Munich, alumni of Faculty of Medicine.

Full text articles are available on our web page: http://www.foliamedica.mf.unsa.ba/index.php/FM

You are welcome to submit your manuscripts to Folia Medica:  http://foliamedica.mf.unsa.ba/index.php/FM/author/submit/1

 

 

 

Najbolji eseji naših studenata na temu: Što treba činiti, znati i kako se treba ponašati liječnik s kojim bi mi bilo ugodno razgovarati o svom zdravlju?

U okviru nastavnog predmeta: "Vještine komunikacije u medicini" studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su pisali esej na temu: "Što treba činiti, znati i kako se treba ponašati liječnik s kojim bi mi bilo ugodno razgovarati o svom zdravlju?"

Objavljujemo najbolje eseje naših studenata:

 

esej 1 tmb

esej 2 tmb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEKANSKA KONFERENCIJA MEDICINSKIH FAKULTETA U BOSNI I HERCEGOVINI


Zadovoljstvo nam je najaviti da će se u petak 04.12. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održati Dekanska konferencija medicinskih fakulteta Univerziteta/Sveučilišta u Bosni i Hercegovini. Posljednja konferencija održana je 2007 godine.
Inicijator ponovnog okupljanja na ovom najznačajnijem sastanku čelnika krovnih zdravstvenih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini je Prof. dr. Almira Hadžović-Džuvo, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Opširnije...