Uloga moderne plastične i rekonstruktivne hirurgije u interdisciplinarnom tretmanu

Stručno predavanje Prof. dr Milomir Ninković, Šef Klinike za plastičnu, rekonstruktivnu hirurgiju i hirurgiju šake, Burn Centre, Hospital Bogenhausen, Technical University Munich, Germany, alumni Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  na temu:

"Uloga moderne plastične i rekonstruktivne hirurgije u interdisciplinarnom tretmanu"


Čast nam je i zadovoljstvo najaviti stručno predavanje gostujućeg profesora Prof. dr Milomira Ninkovića internacionalno priznatog stručnjaka, i jednog od najboljih hirurga u svjetskim okvirima, iz oblasti plastične, rekunstruktivne hirurgije i hirurgije šake.

Prof. dr Milomir Ninković je bivši student (alumni) Medicinkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Predavanje će se održati u Velikom amfiteatru u krugu UKCS dana 19.11.2015 godine u 15 h.

Pozivaju se svi nastavnici i suradnici Medicinskog fakulteta UNSA da prisutvuju predavanju, u kojem će nas uvaženi Prof. dr Milomir Ninković upoznati sa novim dostignućima iz oblasti moderne plastične i rekonstruktivne hirurgije sa akcentom na interdiscplinarnom tretmanu.

Prijavnica za edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, uz učešće Medicinskog i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a pod nadzorom Federalnog ministarstva zdravstva organizaciju Kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.

Opširnije...

Kurs o Dobroj Kliničkoj Praksi

U okviru saradnje farmaceutske kompanije Bosnalijek d.d. i Medicinskog fakulteta UNSA, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u subotu 12. 09. 2015 godine, organizovao je jednodnevni kurs Dobra klinička praksa. 

Kurs je pohađalo 68 doktora medicine različitih profila, koji će stečena znanja koristiti u svakodnevnom kliničkom radu.

Opširnije...