Izdavački savjet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu:

  1. Prof. dr Šukrija Zvizdić - predsjednik
  2. Prof. dr Nermina Obralić - član
  3. Prof. dr Radivoj Jadrić- član
  4. Doc. dr Nermina Babić- član
  5. Benjamin Vojniković, MA iur - sekretar fakulteta - član
  6. Mr. sci. Amna Krilić - član