Kongresi, seminari, skupovi

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2017: Pričajmo o depresiji!

Povodom Svjetskog dana zdravlja, Katedra za javnozdravstvene matične oblasti i preventivnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Udruženje studenata medicine u BiH- BoHeMSA su 7. aprila 2017. godine organizovali cjelodnevno obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2017: Pričajmo o depresiji!

Prvi dio programa je počeo u 10 h u punom amfiteatru „Akademik Hajrudin Hadžiselimović“, a program su otvorili prof. dr Amela Džubur-Alić, šef Katedre, i prof. dr Mirsad Dorić, Prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta, dok je drugi dio programa u 18 h u amfiteatru „Akademik Seid Huković“ otvorila studentkinja Amila Hadžimuratović, predsjednica Udruženja BoHeMSA. 

Opširnije...

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2017. godine

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2017. godine:
Pričajmo o depresiji!

Katedra za javnozdravstvene matične oblasti i preventivnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Udruženje studenata medicine u BiH- BoHeMSA organizuju 7.aprila 2017 cjelodnevno obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2017. Ove godine tema Svjetskog dana zdravlja je depresija te smo pozvali učesnike koji će sa različitih aspekata govoriti i razgovarati o ovom rastućem problemu, osobito u populaciji mladih.

Opširnije...

Izvještaj sa VI sastanka katedri družinske / obiteljske/ porodične /semejne medicine

 

U Sarajevu je 24. i 25. marta 2017. godine održan VI stručni sastanak katedri porodične medicine iz regiona na kojem su učestvovali predstavnici univerziteta iz Ljubljane, Podgorice, Skoplja i svih medicinskih fakulteta iz Bosne i Hercegovine sa ukupno 30 učesnika. (program i lista učesnika u prilogu).

Prilikom otvaranja, prigodnim govorima su se učesnicima obratili dekanesa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr Almira Hadžović Džuvo, generalni direktor Ju Dom zdravlja Kantona Sarajevo i prim. dr Ljubin Šukrijev, predsjednik Asocijacije ljekara porodične/opšte medicine Jugoistočne Europe.

Tom prilikom je Udruženje doktora porodične/obiteljske medicine dekanesi prof. dr Almiri Hadžovič Džuvo uručilo povodom 70te godišnjice Medicinskog fakulteta u Sarajevu povelju u znak zahvalnosti za uspješnu suradnju na razvoju porodične medicine. 

 

Izvještaj sa VI sastanka katedri družinske / obiteljske/ porodične /semejne medicine

 

13. BANTAO Kongres i CME kurs

Udruženje ljekara za nefrologiju dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini (UNDT) je domaćin 13. BANTAO Kongresa koji će se održati u Sarajevu 4. - 8.  oktobra 2017. godine. BANTAO je Udruženje Balkanskih nefrologa, osnovano prije 20 godina i okuplja 1100 nefrologa iz 11 zemalja. Nakon kongresa će se održati i dvodnevni CME kurs „Chronic kidney diseases and kidney transplantation in the developing countries of South-Eastern Europe“. Kongres i CME se održavaju uz podršku ERA –EDTA i ISN.

Preliminarni program Kursa i registracija su dostupni online http://bantao2017.ba/