Kongresi, seminari, skupovi

Medicinski fakultet, Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Regionalni Ured za Evropu – program za Influencu i druge respiratorne patogene iz Kopenhagena, organizuju naučni simpozij: Epidemiologija danas između istoka i zapada od 3-5. septembra 2014. godine.

Ovaj Simpozij okuplja epidemiologe iz cijele Bosne i Hercegovine i iz susjednih zemalja (Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije) te iz nekoliko zemalja Evrope (Rusije, Turske, VelikeBritanije…), a u cilju razmjena iskustava iz edukacije kako praktične epidemiologije (specijalizacije) tako i akademskih programa u Regionu i svijetu. 

Takođe će se raspravljati i o smjernicama u poboljšanju i jačanju u ove oblasti. 

 Ostale teme planirane da se prezentuju na sesijama su područja epidemiologije koja su trenutno od većeg interesa u našem Regionu, a koja će voditi odgovarajući stručnjaci za ove oblasti:

  • Influenca i drugi ozbiljni respiratorni patogeni;
  • Epidemiologija hroničnih bolesti (npr. novi pristupi u prevenciji modeliranjem populacija i izračunavanjem rizika, …);
  • “One health concept” - Koncept jedinstvenog zdravlja u prevenciji i kontroli zaraznih bolesti;
  •  Epidemiologija u katastrofalnim situacijama/emergentna epidemiologija/epidemiologija nesreća

Ovaj Simpozij je takođe šansa da svi zainteresovani epidemiolozi kao i kolege iz drugih, srodnih specijalnosti, predstave svoje najznačanije rezultate i radove.  Stoga je, paralelno sa plenarnim sesijama, organizovana i poster sesija. 

Radni jezici: su engleski i bosanski/hrvatski/srpski.

Sve sesije će se organizovati u prostorima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Otvaranje: 3. septembar 2014. u 9:30 – Amfiteatar „Seid Huković“

World Health Organization, Regional Office for Europe

 Scientific symposium: Epidemiology today between East and West 3-5 September 2014, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Za više informacija posjetite web site simpozija: Naučni simpozij "Epidemiologija danas između istoka i zapada" 

[ Preuzmite agendu simpozija ]

 

Scientific symposium: Epidemiology today between East and West

Faculty of Medicine, University of Sarajevo in collaboration with WHO/Europe programme on Influenza and other respiratory pathogens from Copenhagen is organizing Scientific Symposium: Epidemiology today between East and West from 3 to 5 September 2014.  It will bring together epidemiologists from Bosnia and Herzegovina and the neighbouring countries (Croatia, Serbia, Montenegro, and the former Yugoslav Republic of Macedonia) as well as from several European countries (Russia, Turkey, United Kingdom) to discuss education and best practice in epidemiology in the Region and worldwide. There will also be discussion of future steps in improvement and strengthening in this field.

Other topics planned - sub-fields in epidemiology of most relevant interest for the Region – “hot topics” - with experts in fields leading the sessions, are:

  •  Influenza and other severe respiratory pathogens;
  •  Chronic disease epidemiology e.g. new approaches on prevention with models in population risk calculation, etc;
  •  One health concept in communicable disease prevention and control;
  •  Epidemiology in emergency situations /disaster epidemiology

This Symposium presents an opportunity to share results between colleagues.  In parallel to the plenaries, poster sessionis organized so participants can highlight relevant results in epidemiology. 

Working languages are English and Bosnian/Croatian/Serbian.  

Venue: The Faculty of Medicine, University of Sarajevo (FoMUnSa) conference rooms. 

Opening session: 3 September 2014, at 9.30 – Amphitheater “SeidHuković”

World Health Organization, Regional Office for Europe

Scientific symposium: Epidemiology today between East and West 3-5 September 2014, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 For more information, go to: Scientific symposium: Epidemiology today between East and West