Zadovoljstvo nam je pozvati sve zainteresirane na ERA-EDTA CME Course pod nazivom "Nephrology Applied Omics".

CME Course će se održati na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 24. septembra 2016. godine.

Kurs se organizira pod pokroviteljstvom: Evropskog udruženja nefrologa ERA-EDTA, a polaznici će dobiti akreditacije certificirane od Europskog vijeća za akreditaciju CME (UEMS-EACCMER)

Organizatori ERA-EDTA CME Course su:

  • Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini (UNDT)
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju (CKME)
  • Klinika za Hemodijalizu, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS)
  • Jedinica za kliničku biohemiju i ljudsku ishranu, Odsjek farmaceutskih nauka, Univerzitet Perugia 

Venue: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 24. 09. 2016.

Prva obavijest

Program kursa

On-line registracija na ERA-EDTA CME Course: http://kongresi.ba/en/event/0/25-cme-course/22-cme-course

Cijena ERA-EDTA CME Course: 50 EUR ili 100 KM

Informacije o plaćanju

 

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Naziv:  Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Svrha uplate:   Uplata za CME kurs

PDV:  200109670000

ID:  4200109670000

UniCredit: 338-900-220-818-3767

Adresa:  Čekaluša 90

PAYMENT INSTRUCTIONS FOR INTERNATONAL PAYMENTS:

Beneficiary bank:   UniCredit Bank d.d. Bosna i Hercegovina

SWIFT code: UNCRBA22

Address:  Kardinala Stjepinca b.b.

Details of Beneficiary: Bank fee to pay by payer (OUR)

Purpose of payment: CME Course fee

IBAN code: BA393389104801205513

Full beneficiary name: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Full beneficiary address: Čekaluša 90

 

 

Aktuelnosti