Kongresi, seminari, skupovi

U prepunom patološkom amfiteatru Medicinskog fakulteta UNSA 09.06.2016 godine održana je konferencija pod nazivom „Antikoruptivne mjere u obrazovanju u zdravstvenom sektoru“ pod pokroviteljstvom Misije Američke agencije za međunarodni razvoj u BIH - USAID, a u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH ACCOUNT.

Konferenciju su otvorili dekan Fakulteta Prof. dr Almira Hadžović-Džuvo i gosp. Peter Duffy, direktor Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH

Govornici u radnom dijelu Konferencije su bili:

  - Prof. dr. Ugo Vlaisavljević, prorektor Univerziteta u Sarajevu,
  - Prof. dr Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  - gosp. Rade Bošnjak, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK/Ž,
  - g-đa. Vesna Vukmanić, direktorica organizacije “Inicijativa i civilna akcija (ICVA)“,
  - g-đa Amela Sirovina, predsjednica Udruženja Centar za razvoj omladinskog aktivizma

Akcioni plan za borbu protiv korupcije Medicinskog fakulteta 2016-2019 koji je usvojen na sjednici Nastavnog vijeća Fakulteta 06.06.2016 godine predstavila je viši asistent Mr. sc. dr. Enisa Ademović.

Student prodekan Malik Ejubovića, iznio je stavove studentske populacije o navedenoj problematici.

Konferenciji su prisustvovali dekani više fakulteta Univerziteta u Sarajevu i novoizabrani rektor Prof. dr Rifat Škrijelj, akademsko, administrativno i neadministrativno osoblje Fakulteta.

Posebno značajnim ističemo prisustvo velikog broja studenata predvođenih predsjednikom Studentskog parlamenta Harisom Zahiragićem.

Nakon diskusije učesnici su skup ocijenili iznimno uspješnim.

Konferencija je organizavana sa željom da na transparentam način započnemo aktivniju brobu protiv korupcije , koja će kroz edukaciju medicinskog profila voditi "zdravstvu bez korupcije".