Kongresi, seminari, skupovi

 

Predmet: Održavanja jednodnevnog treninga o HIV-u, pratećim stanjima i bolestima, kao i o spolnom i reproduktivnom zdravlju u okviru edukacijskog programa za studente medicinskog fakulteta

Dana 12. novembra 2016. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u amfiteatru «Seid Huković» će se održati jednodnevni treninga za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u organizaciji JUSTRI i uglednog evropskog eksperta za HIV bolest, Dr Mike Youle.

JUSTRI je međunarodna neprofitna organizacija, sa sjedištem u Londonu, koja radi sa zdravstvenim institucijama i pacijentima, kao i s međunarodnim agencijama, fokusirana je na projekte i treninge za pružanje adekvatne njege osobama koje žive s HIV-om. JUSTRI je partner i ima podršku od strane najvažnijih evropskih institucija koje se bave HIV bolešću: EACS (European AIDS Clinical Society), kao i EATG (European AIDS Treatment Group). Posebno su orijentirani na suradnju sa zdravstvenim institucijama iz država jugoistočne Evrope, odnosno s kliničkim centrima iz BiH, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Bugarske, Makedonije, Rumunije i Turske.

Dr Mike Youle je direktor HIV istraživačkog kliničkog centra u Royal Free Hospital for HIV Medicine, London, a istovremeno je osnivač i direktor JUSTRI, te renomirani predavač u akademskoj zajednici i na najznačajnijim evropskim i svjetskim kongresima posvećenim HIV-u.

Odjel za HIV/AIDS Klinike za infektivne bolesti UKCS ima plodnu suradnju s JUSTRI i s Royal Free Hospital for HIV Medicine, London, u okviru Skills Exchange programa, odnosno razmjene iskustava u liječenju HIV bolesti i pratećih stanja i bolesti, virusnih hepatitisa, TB i spolno prenosivih infekcija.
Slično aktivnostima koje mi provodimo, a s obzirom na limitirane edukacijske kurikulume većine evropskih medicinskih fakulteta vezane za HIV, te spolno i reproduktivno zdravlje, JUSTRI promovira jednodnevne edukativne module didakcijskih predavanja, na sesijama koje podrazumijevaju interakciju, odnosno pitanja i odgovore, uz finalnu procjenu savladanog gradiva na kraju predavanja. Cilj je poboljšanje poznavanja i podsticanje interesa za HIV bolest, kao i za prateća stanja i bolesti (komorbiditeti) za studente završnih godina medicinskih fakulteta, bez obzira na profilaciju njihovih budućih medicinskih karijera.
Ovakav pristup JUSTRI, osim edukativnih ciljeva, ima i preventivne aspekte, s obzirom da daje bazićni uvid u dobre medicinske i kliničke prakse, koje će budući liječnici primjenjivati, a istodobno smanjuje i stigmatizaciju osoba koje žive s HIV-om, koja nažalost postoji i među medicinskim profesionalcima.
Ugledni predavači iz Velike Britanije su uz Dr Mike Youle i Laura Waters, Andrew Scourfield i Antonio Pangallo, britanski eksperati za HIV i spolno prenosive bolest.

Radni jezik treninga će biti engleski, ali na treningu mogu učestvovati i studenti čije poznavanje ovog jezika nije aktivno. Poželjno je učešće što većeg broja studenata, ne samo onih sa završnih godina, nego i onih koji su na nižim godina studija.

Organizatori će pokriti sve troškove ovog treninga, uključujući i osvježenje tokom pauza i ručak za sve učesnike.

[ Preuzmi program treninga ]