Kongresi, seminari, skupovi

 

U Sarajevu je 24. i 25. marta 2017. godine održan VI stručni sastanak katedri porodične medicine iz regiona na kojem su učestvovali predstavnici univerziteta iz Ljubljane, Podgorice, Skoplja i svih medicinskih fakulteta iz Bosne i Hercegovine sa ukupno 30 učesnika. (program i lista učesnika u prilogu).

Prilikom otvaranja, prigodnim govorima su se učesnicima obratili dekanesa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr Almira Hadžović Džuvo, generalni direktor Ju Dom zdravlja Kantona Sarajevo i prim. dr Ljubin Šukrijev, predsjednik Asocijacije ljekara porodične/opšte medicine Jugoistočne Europe.

Tom prilikom je Udruženje doktora porodične/obiteljske medicine dekanesi prof. dr Almiri Hadžovič Džuvo uručilo povodom 70te godišnjice Medicinskog fakulteta u Sarajevu povelju u znak zahvalnosti za uspješnu suradnju na razvoju porodične medicine. 

 

Izvještaj sa VI sastanka katedri družinske / obiteljske/ porodične /semejne medicine