Kongresi, seminari, skupovi

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2017. godine:
Pričajmo o depresiji!

Katedra za javnozdravstvene matične oblasti i preventivnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Udruženje studenata medicine u BiH- BoHeMSA organizuju 7.aprila 2017 cjelodnevno obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2017. Ove godine tema Svjetskog dana zdravlja je depresija te smo pozvali učesnike koji će sa različitih aspekata govoriti i razgovarati o ovom rastućem problemu, osobito u populaciji mladih.

Program pod nazivom Pričajmo o depresiji podijeljen je u dva dijela u trajanju od po 1 sat i 30 minuta. Prvi dio programa počinje u 10:00 h u amfiteatru „Akademik Hajrudin Hadžiselimović“ , dok je drugi dio obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 2017 upriličen u amfiteatru „Akademik Seid Huković“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 18:00 h.

Depresija je ozbiljan emocionalni poremećaj koji značajno utječe na izvođenje jednostavnih, svakodnevnih zadataka i razvoj problema u odnosima sa drugim ljudima, uzrokuje patnju porodice i dovodi do gubitka radne sposobnosti, a u najgorem slučaju vodi ka samoubistvu. Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 300 miliona ljudi trenutno živi sa depresijom. Sa druge strane, depresiju je moguće prevenirati i liječiti.

O tome kako se ponašati u stresnim situacijama i kako se boriti protiv ovog problema u drugom dijelu programa govoriti će doc. dr Alma Džubur – Kulenović, šef Katedre za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.

Svjetski Dan zdravlja ( engl. World Health Day) obilježava se svakog 7. aprila još od 1950. godine, sa ciljem podizanja svijesti stanovništva i skretanja pažnje na različita prioritetna područja Svjetske zdravstvene organizacije.

Pozivamo Vas da zajedno kroz razgovor i radionice razgovaramo o fenomenu koji je sve češći, prisutan kod 11% osoba mlađih od 18 godina i kod čak 30% studenata, dok se s anksioznosti bori 1 od 10 osoba.

Agenda je u prilogu teksta.