Kongresi, seminari, skupovi

Povodom Svjetskog dana zdravlja, Katedra za javnozdravstvene matične oblasti i preventivnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Udruženje studenata medicine u BiH- BoHeMSA su 7. aprila 2017. godine organizovali cjelodnevno obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2017: Pričajmo o depresiji!

Prvi dio programa je počeo u 10 h u punom amfiteatru „Akademik Hajrudin Hadžiselimović“, a program su otvorili prof. dr Amela Džubur-Alić, šef Katedre, i prof. dr Mirsad Dorić, Prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta, dok je drugi dio programa u 18 h u amfiteatru „Akademik Seid Huković“ otvorila studentkinja Amila Hadžimuratović, predsjednica Udruženja BoHeMSA. 

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, kao i našim istraživanjima, od depresije trenutno pati 300 miliona ljudi i ona predstavlja drugi vodeći uzrok invaliditeta i smrtnosti mladih od 15 do 29 godina, te su i naše aktivnosti bile usmjerene prema studentskoj populaciji. 

O različitim aspektima depresije, javnozdravstvenom značaju, pojavnosti i sociomedicinskim karakteristikama depresivnosti među studentima, prevenciji, metodama savladavanja stresa, ranoj dijagnostici i liječenju govorili su i razgovarali doc. dr Dubravka Salčić (direktor Udruženja za rehabilitaciju žrtava torture), dr Seniha Čelik (Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo), dr Venesa Škrijelj (Katedra za javnozdravstvene matične oblasti i preventivnu medicinu), mr. sci Nermina Vehabović-Rudež (Centar za mentalno zdravlje Visoko), doc. dr Zaim Jatić (šef Katedre za porodičnu medicinu), Mirza Muminović ( Svjetska zdravstvena organizacija u BiH) i doc. dr Alma Džubur-Kulenović ( šef Katedre psihijatrije i medicinske psihologije).
Učesnici, gosti i studenti su se usaglasili da je depresija veliki javnozdravstveni problem i izazov u svijetu i na našim prostorima, te da je ključno govoriti i razgovarati o depresiji, demaskirati i destigmatizirati poremećaje raspoloženja sa ciljem prevencije, ranog uspostavljanja dijagnoze i adekvatnog liječenja.
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu zahvaljuje se svim učesnicima, kolegama, gostima, studentima i medijima koji su odvojili svoje vrijeme i propratili ovaj događaj od velikog javnozdravstvenog i praktičnog značaja.