Kongresi, seminari, skupovi

2. MEĐUNARODNI KONGRES STUDENATA SAMED 2016 04.-07.02.2016 godine

S ponosom najavljujemo da će ove godine SAMED okupiti oko 300 učesnika, studenata medicinskih fakulteta i mladih ljekara, iz 30 zemalja, Evrope, Južne Amerike, Azije i Afrike.Brojem učesnika i zemalja iz kojih dolaze premašio je 1. Kongres.

Još jednom naš grad kao sjecište istoka i zapada i mjesto okupljanja različitih kultura, kroz istoriju do danas, sa našom željom razmjene iskustava, ideja, stvaranja stručnih i naučnih mreža.

Dobrodošli.

 

We are proud and delighted to have the opportunity to host more than 300 young scientists and future doctors from 30 different countries including countries in Europe and South America, Asia and Africa in Sarajevo, a city, which has been a crossroad between East and West, a meeting place for different cultures and diversity of people and ideas throughout its history.

Welcome.

KONTNUIRANA EDUKACIJA SA CILJEM UNAPREĐENJA NASTAVNOG PROCESA

U organizaciji Udruženja ljekara porodične medicine i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 07.10.2015 godine održan je stručni seminar "Podučavanje studenata u ambulantama porodične medicine

Učesnici seminara (44) su bili predstavnici svih katedri porodične/obiteljske medicine u Bosni i Hercegovini. Pored domaćih stručnjaka na seminaru učestvovali su i prof. Esra Saatci, Univerzitet Cukurova, Turska i dr Eldina V. Nizamić, specijalista porodične medicine, regionalni medicinski službenik, Sjedinjene Američke Države.

Opširnije...

MEĐUNARODNI SIMPOZIJ "„Medicina zasnovana na dokazima i Cochrane u Bosni i Hercegovini“

12.10.2015 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održava se iznimno važan medjunarodni simpozijum „Medicina zasnovana na dokazima i Cochrane u Bosni i Hercegovini“. Simpozijum predstavlja združeni napor Medicinskog fakulteta i Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine da se tema i problematika medicine zasnovane na dokazima razmotri s aspekta stručne zajednice te korisnika zdravstvene zaštite i šire javnosti. Ova izuzetno važna oblast u današnjim tokovima zdravstvene zaštite predstavlja prioritarno opredjeljenje profesionalaca i zainteresovanih naučnih, obrazovnih i proizvodnih institucija i organizacija.

U čemu je značaj međunarodnog simpozija "„Medicina zasnovana na dokazima i Cochrane u Bosni i Hercegovini“? Šta je Cochrane?

Cochrane je globalna neovisna mreže liječnika, statističara, istraživača i ostalih zdravstvenih djelatnika, kao i udruženja pacijenata okupljenih oko jednoga zajedničkog cilja - prevođenja najnovijih i najboljih dostupnih dokaza proizašlih iz visokokvalitetnih naučnih istraživanja u jasne i nedvosmislene odgovore, a sve u cilju donošenja dobro informiranih, pouzdanih odluka o zdravstvenoj skrbi.

Cochrane broji više od 37.000 suradnika iz 130 zemalja koji zajednički sudjeluju u izradi, širenju i olakšavanju dostupnosti Cochrane sustavnih pregleda. Raspoređeni su u 14 Cochrane centara i 18 ogranaka diljem svijeta, što Cochrane svrstava u najveću svjetsku organizaciju ovoga tipa.

[ preuzmite program simpozija ]

Budućnost medicine zasnovane na dokazima i Cochrane-a u Bosni i Hercegovini

Dana 12.10.2015. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u suradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizira simpozij sa međunarodnim učešćem na temom „Budućnost medicine zasnovane na dokazima i Cochrane-a u Bosni i Hercegovini“. Navedenim simpozijem imamo za cilj potaknuti ključne aktere u edukaciji ljekara, zatim donosioce odluka u zdravstvu, kao i sve koji bi mogli doprinijeti širenju medicine zasnovane na dokazima, te promovirati upotrebu najvišeg nivoa dokaza u medicini-sistematskih/sustavnih pregleda.

Opširnije...