Kongresi, seminari, skupovi

KONTNUIRANA EDUKACIJA SA CILJEM UNAPREĐENJA NASTAVNOG PROCESA

U organizaciji Udruženja ljekara porodične medicine i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 07.10.2015 godine održan je stručni seminar "Podučavanje studenata u ambulantama porodične medicine

Učesnici seminara (44) su bili predstavnici svih katedri porodične/obiteljske medicine u Bosni i Hercegovini. Pored domaćih stručnjaka na seminaru učestvovali su i prof. Esra Saatci, Univerzitet Cukurova, Turska i dr Eldina V. Nizamić, specijalista porodične medicine, regionalni medicinski službenik, Sjedinjene Američke Države.

Opširnije...

MEĐUNARODNI SIMPOZIJ "„Medicina zasnovana na dokazima i Cochrane u Bosni i Hercegovini“

12.10.2015 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održava se iznimno važan medjunarodni simpozijum „Medicina zasnovana na dokazima i Cochrane u Bosni i Hercegovini“. Simpozijum predstavlja združeni napor Medicinskog fakulteta i Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine da se tema i problematika medicine zasnovane na dokazima razmotri s aspekta stručne zajednice te korisnika zdravstvene zaštite i šire javnosti. Ova izuzetno važna oblast u današnjim tokovima zdravstvene zaštite predstavlja prioritarno opredjeljenje profesionalaca i zainteresovanih naučnih, obrazovnih i proizvodnih institucija i organizacija.

U čemu je značaj međunarodnog simpozija "„Medicina zasnovana na dokazima i Cochrane u Bosni i Hercegovini“? Šta je Cochrane?

Cochrane je globalna neovisna mreže liječnika, statističara, istraživača i ostalih zdravstvenih djelatnika, kao i udruženja pacijenata okupljenih oko jednoga zajedničkog cilja - prevođenja najnovijih i najboljih dostupnih dokaza proizašlih iz visokokvalitetnih naučnih istraživanja u jasne i nedvosmislene odgovore, a sve u cilju donošenja dobro informiranih, pouzdanih odluka o zdravstvenoj skrbi.

Cochrane broji više od 37.000 suradnika iz 130 zemalja koji zajednički sudjeluju u izradi, širenju i olakšavanju dostupnosti Cochrane sustavnih pregleda. Raspoređeni su u 14 Cochrane centara i 18 ogranaka diljem svijeta, što Cochrane svrstava u najveću svjetsku organizaciju ovoga tipa.

[ preuzmite program simpozija ]

Budućnost medicine zasnovane na dokazima i Cochrane-a u Bosni i Hercegovini

Dana 12.10.2015. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u suradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizira simpozij sa međunarodnim učešćem na temom „Budućnost medicine zasnovane na dokazima i Cochrane-a u Bosni i Hercegovini“. Navedenim simpozijem imamo za cilj potaknuti ključne aktere u edukaciji ljekara, zatim donosioce odluka u zdravstvu, kao i sve koji bi mogli doprinijeti širenju medicine zasnovane na dokazima, te promovirati upotrebu najvišeg nivoa dokaza u medicini-sistematskih/sustavnih pregleda.

Opširnije...

Sastanak sa ekspertima Impact misije u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)

Pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva, a u okviru Impact misije IAEA delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) dana 22.06.2015 na Medicinskom fakutetu održan je sastanak eksperata sa rukovodstvom i profesorima Medicinskog fakulteta UNSA.

Članovi ekspertne misije:

  •            Prof. dr Marika Bajc - IAEA ekspert
  •            Mr. Mathias Andre - Programme of Action for Cancer Therapy (PACT) ekspert
  •            Dr Nadya Dimitrova - International Agency for Research on Cancer (IARC) ekspert
  •            Dr Igor Stojkovski - IAEA ekspert
  •            Ms. Sandra Steyskal - IAEA

Ciljevi  Impact misije IAEA su:

  • procjena državnih resursa u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana karcinoma,
  • procjena kapaciteta i potreba u oblasti radijacijske medicine, a u sklopu programa  National Cancer Control  (NCCP),
  • procjena mogućnosti izrade zajedničkih projekata i pronalaženje izvora finansiranja sa ciljem jačanja svih svih oblika kontrole karcinoma (prevencija,dijagnostika,tretman).

Cilj sastanka bio je analiza stanja u oblasti medicinske edukacije, sa posebnim osvrtom na kvantitet i kvalitet informacija koje studenti usvajaju tokom dodiplomskog i doktoralnog studija, a posebno o značaju sveobuhvatnog pristupa problemu karcinoma.

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Prof. dr Almira Hadžović-Džuvo i profesori Fakulteta Prof. dr Mirsad Dorić, Prof. dr Semra Čavaljuga i Doc. dr Zaim Jatić pored ostalog upoznali su goste o dosadašnjim i planiranim aktivnostima Medicinskog fakulteta u oblasti prevencije, patohistološke dijagnostike i epidemiološkog nadzora karcionoma. Članovi Misije su istakli da je Medicinski fakultet UNSA s njihove strane prepoznat kao značajan faktor u svim budućim aktivnostima.