Kongresi, seminari, skupovi

Sastanak sa ekspertima Impact misije u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)

Pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva, a u okviru Impact misije IAEA delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) dana 22.06.2015 na Medicinskom fakutetu održan je sastanak eksperata sa rukovodstvom i profesorima Medicinskog fakulteta UNSA.

Članovi ekspertne misije:

 •            Prof. dr Marika Bajc - IAEA ekspert
 •            Mr. Mathias Andre - Programme of Action for Cancer Therapy (PACT) ekspert
 •            Dr Nadya Dimitrova - International Agency for Research on Cancer (IARC) ekspert
 •            Dr Igor Stojkovski - IAEA ekspert
 •            Ms. Sandra Steyskal - IAEA

Ciljevi  Impact misije IAEA su:

 • procjena državnih resursa u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana karcinoma,
 • procjena kapaciteta i potreba u oblasti radijacijske medicine, a u sklopu programa  National Cancer Control  (NCCP),
 • procjena mogućnosti izrade zajedničkih projekata i pronalaženje izvora finansiranja sa ciljem jačanja svih svih oblika kontrole karcinoma (prevencija,dijagnostika,tretman).

Cilj sastanka bio je analiza stanja u oblasti medicinske edukacije, sa posebnim osvrtom na kvantitet i kvalitet informacija koje studenti usvajaju tokom dodiplomskog i doktoralnog studija, a posebno o značaju sveobuhvatnog pristupa problemu karcinoma.

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Prof. dr Almira Hadžović-Džuvo i profesori Fakulteta Prof. dr Mirsad Dorić, Prof. dr Semra Čavaljuga i Doc. dr Zaim Jatić pored ostalog upoznali su goste o dosadašnjim i planiranim aktivnostima Medicinskog fakulteta u oblasti prevencije, patohistološke dijagnostike i epidemiološkog nadzora karcionoma. Članovi Misije su istakli da je Medicinski fakultet UNSA s njihove strane prepoznat kao značajan faktor u svim budućim aktivnostima.

STUDENTI MEDICINSKOG FAKULTETA NASTAVLJAJU SA USPJESIMA

Na nedavno odrzanom 38. Međunarodnom studentskom kongresu u Makedoniji, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu su predstavljali studenti šeste godine Hana Smajlović, Nudžejma Veladžić, Ena Šaranović, Anisa Šero i Anita Risonjić, te troje studenata sa četvrte godine Malik Galijašević, Meis Sammak i Selma Kulenović.

Opširnije...

Obavještenje o održavanju Ljetne škole imunologije - 7th EFIS-EJI South Eastern European Immunology School (SEEIS2015)

Poštovane kolegice i kolege,

Ljetna škola imunologije (7th EFIS-EJI South Eastern European Immunology School (SEEIS2015)) će se održati od 16. do 19. Oktobra 2015. godine u Bečićima, Republika Crna Gora.
Škola je namijenjena, studentima, doktorima i mladim istraživačima čiji se interesi ili radovi dotiču polja imunologije, molekularne medicine i biologije.

Opširnije...

POSJETA DELEGACIJE AKADEMSKOG OSOBLJA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU KRALJEVINI SAUDIJSKOJ ARABIJI

Ministarstvo Visokog obrazovanja Kraljevine Saudijske Arabije preko Kulturnog centra Kralj Fahd u Sarajevu na čelu sa Profesor Dr. Khalid AdDamigh pozvali su delegaciju akademskog osoblja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da posjete Medicinske fakultete i bolnice Univerziteta u Kraljevini Saudijskoj Arabiji sa ciljem razvoja saradnje. U okviru šestodnevne posjete delegacija je posjetila slijedeće univerzitete i istraživačke centre u Rijadu i Džedi:

 • King Saud University – Faculty of Medicine

     College of Medicine, Department of Medical Education

     Clinical Skils Unit and Simulation Center

 • King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences
 • King Abdullah bin Abdulaziz University Hospital, Princess Nourah bint Abdulrahman University- College of Medicine

     Simulation Center, Liberary, Hospital

 • King Feisal Specialist Hospital and Research Centre
 • King Abdulaziz University (KAU), Faculty of Medicine andKing Fahd Research Center
 • Center of Exellence in Genomic Medicine Resarch

Domaćini i gosti iz BiH su predstavili svoje institucije, rad, mogućnosti i polja eventualne saradnje, u smislu osavremenjavanja edukacije i istraživačko-razvojnih centara. Adekvatan trening studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija, specijalističke obuke i kontinuirana medicinska edukacija može omogućiti sadašnjim i budućim ljekarima da razviju i razumiju različite protokole i manipulativne vještine, a sve u svrhu postizanja visoko-kvalitetne medicinske usluge pacijentima.

Pored zvaničnog i radnog dijela posjete, izvrsni domaćini su otvorili vrata i pokazali kulturu i raznolikost Kraljevine Saudijske Arabije, na čemu je Medicinski fakultet neizmjerno zahvalan.