Kongresi, seminari, skupovi

Budućnost medicine zasnovane na dokazima i Cochrane-a u Bosni i Hercegovini

Dana 12.10.2015. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u suradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizira simpozij sa međunarodnim učešćem na temom „Budućnost medicine zasnovane na dokazima i Cochrane-a u Bosni i Hercegovini“. Navedenim simpozijem imamo za cilj potaknuti ključne aktere u edukaciji ljekara, zatim donosioce odluka u zdravstvu, kao i sve koji bi mogli doprinijeti širenju medicine zasnovane na dokazima, te promovirati upotrebu najvišeg nivoa dokaza u medicini-sistematskih/sustavnih pregleda.

Opširnije...

Sastanak sa ekspertima Impact misije u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)

Pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva, a u okviru Impact misije IAEA delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) dana 22.06.2015 na Medicinskom fakutetu održan je sastanak eksperata sa rukovodstvom i profesorima Medicinskog fakulteta UNSA.

Članovi ekspertne misije:

  •            Prof. dr Marika Bajc - IAEA ekspert
  •            Mr. Mathias Andre - Programme of Action for Cancer Therapy (PACT) ekspert
  •            Dr Nadya Dimitrova - International Agency for Research on Cancer (IARC) ekspert
  •            Dr Igor Stojkovski - IAEA ekspert
  •            Ms. Sandra Steyskal - IAEA

Ciljevi  Impact misije IAEA su:

  • procjena državnih resursa u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana karcinoma,
  • procjena kapaciteta i potreba u oblasti radijacijske medicine, a u sklopu programa  National Cancer Control  (NCCP),
  • procjena mogućnosti izrade zajedničkih projekata i pronalaženje izvora finansiranja sa ciljem jačanja svih svih oblika kontrole karcinoma (prevencija,dijagnostika,tretman).

Cilj sastanka bio je analiza stanja u oblasti medicinske edukacije, sa posebnim osvrtom na kvantitet i kvalitet informacija koje studenti usvajaju tokom dodiplomskog i doktoralnog studija, a posebno o značaju sveobuhvatnog pristupa problemu karcinoma.

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Prof. dr Almira Hadžović-Džuvo i profesori Fakulteta Prof. dr Mirsad Dorić, Prof. dr Semra Čavaljuga i Doc. dr Zaim Jatić pored ostalog upoznali su goste o dosadašnjim i planiranim aktivnostima Medicinskog fakulteta u oblasti prevencije, patohistološke dijagnostike i epidemiološkog nadzora karcionoma. Članovi Misije su istakli da je Medicinski fakultet UNSA s njihove strane prepoznat kao značajan faktor u svim budućim aktivnostima.

STUDENTI MEDICINSKOG FAKULTETA NASTAVLJAJU SA USPJESIMA

Na nedavno odrzanom 38. Međunarodnom studentskom kongresu u Makedoniji, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu su predstavljali studenti šeste godine Hana Smajlović, Nudžejma Veladžić, Ena Šaranović, Anisa Šero i Anita Risonjić, te troje studenata sa četvrte godine Malik Galijašević, Meis Sammak i Selma Kulenović.

Opširnije...

Obavještenje o održavanju Ljetne škole imunologije - 7th EFIS-EJI South Eastern European Immunology School (SEEIS2015)

Poštovane kolegice i kolege,

Ljetna škola imunologije (7th EFIS-EJI South Eastern European Immunology School (SEEIS2015)) će se održati od 16. do 19. Oktobra 2015. godine u Bečićima, Republika Crna Gora.
Škola je namijenjena, studentima, doktorima i mladim istraživačima čiji se interesi ili radovi dotiču polja imunologije, molekularne medicine i biologije.

Opširnije...