Kongresi, seminari, skupovi

Prvi internacionalni kongres studenata medicine – SaMED 2015

Prvi internacionalni kongres studenata medicine – SaMED 2015 u organizaciji Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu održan je u periodu od 29.01. do 01.02.2015. godine. Kongres je organizovan pod pokroviteljstvom Medicinskog fakulteta u Sarajevu te uz podršku sljedećih sponzora:  

Opširnije...

Simpozij „Prevencija i kontrola bolničkih infekcija“

Liječnička / Ljekarska komora HNŽ/K u saradnji / suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru organizuje / organizira simpozij na temu „Prevencija i kontrola bolničkih infekcija“.

Simpozij je zakazan za 06.03.2015. godine u hotelu „Ero“ u Mostaru  sa početkom u 10:00 sati.

Opširnije...