Kongresi, seminari, skupovi

Simpozij „Prevencija i kontrola bolničkih infekcija“

Liječnička / Ljekarska komora HNŽ/K u saradnji / suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru organizuje / organizira simpozij na temu „Prevencija i kontrola bolničkih infekcija“.

Simpozij je zakazan za 06.03.2015. godine u hotelu „Ero“ u Mostaru  sa početkom u 10:00 sati.

Opširnije...

Posjeta Radne grupe za integraciju FEBS-a Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

U ponedjeljak, 22. 09. 2014. godine predviđen je posjet Radne grupe za integracije FEBS-a (Working Group for Integration of the Federation of European Biochemical Societies). Delegaciju čine: Predsjednik Radne grupe za integraciju prof. dr Mathias Sprinzl sa Odjela za biohemiju Univerziteta Bayreuth, Njemačka, Predsjednica Odbora za edukaciju prof. dr Gül Güner Akdogan, sa Odjela za biohemiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta Dokuz Eylül, Turska, te Predstojnica Zavoda za biokemiju i molekularnu biologiju prof. dr Jerka Dumić, također iz Radne grupe za integraciju FEBS-a.

Opširnije...

Naučni simpozij: Epidemiologija danas između istoka i zapada

Medicinski fakultet, Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Regionalni Ured za Evropu – program za Influencu i druge respiratorne patogene iz Kopenhagena, organizuju naučni simpozij: Epidemiologija danas između istoka i zapada od 3-5. septembra 2014. godine.

Ovaj Simpozij okuplja epidemiologe iz cijele Bosne i Hercegovine i iz susjednih zemalja (Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije) te iz nekoliko zemalja Evrope (Rusije, Turske, VelikeBritanije…), a u cilju razmjena iskustava iz edukacije kako praktične epidemiologije (specijalizacije) tako i akademskih programa u Regionu i svijetu. 

Takođe će se raspravljati i o smjernicama u poboljšanju i jačanju u ove oblasti. 

Opširnije...