Kongresi, seminari, skupovi

JUSTRI - Jednodnevni trening o HIV-u, pratećim stanjima i bolestima

 

Predmet: Održavanja jednodnevnog treninga o HIV-u, pratećim stanjima i bolestima, kao i o spolnom i reproduktivnom zdravlju u okviru edukacijskog programa za studente medicinskog fakulteta

Dana 12. novembra 2016. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u amfiteatru «Seid Huković» će se održati jednodnevni treninga za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u organizaciji JUSTRI i uglednog evropskog eksperta za HIV bolest, Dr Mike Youle.

JUSTRI je međunarodna neprofitna organizacija, sa sjedištem u Londonu, koja radi sa zdravstvenim institucijama i pacijentima, kao i s međunarodnim agencijama, fokusirana je na projekte i treninge za pružanje adekvatne njege osobama koje žive s HIV-om. JUSTRI je partner i ima podršku od strane najvažnijih evropskih institucija koje se bave HIV bolešću: EACS (European AIDS Clinical Society), kao i EATG (European AIDS Treatment Group). Posebno su orijentirani na suradnju sa zdravstvenim institucijama iz država jugoistočne Evrope, odnosno s kliničkim centrima iz BiH, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Bugarske, Makedonije, Rumunije i Turske.

Dr Mike Youle je direktor HIV istraživačkog kliničkog centra u Royal Free Hospital for HIV Medicine, London, a istovremeno je osnivač i direktor JUSTRI, te renomirani predavač u akademskoj zajednici i na najznačajnijim evropskim i svjetskim kongresima posvećenim HIV-u.

Odjel za HIV/AIDS Klinike za infektivne bolesti UKCS ima plodnu suradnju s JUSTRI i s Royal Free Hospital for HIV Medicine, London, u okviru Skills Exchange programa, odnosno razmjene iskustava u liječenju HIV bolesti i pratećih stanja i bolesti, virusnih hepatitisa, TB i spolno prenosivih infekcija.
Slično aktivnostima koje mi provodimo, a s obzirom na limitirane edukacijske kurikulume većine evropskih medicinskih fakulteta vezane za HIV, te spolno i reproduktivno zdravlje, JUSTRI promovira jednodnevne edukativne module didakcijskih predavanja, na sesijama koje podrazumijevaju interakciju, odnosno pitanja i odgovore, uz finalnu procjenu savladanog gradiva na kraju predavanja. Cilj je poboljšanje poznavanja i podsticanje interesa za HIV bolest, kao i za prateća stanja i bolesti (komorbiditeti) za studente završnih godina medicinskih fakulteta, bez obzira na profilaciju njihovih budućih medicinskih karijera.
Ovakav pristup JUSTRI, osim edukativnih ciljeva, ima i preventivne aspekte, s obzirom da daje bazićni uvid u dobre medicinske i kliničke prakse, koje će budući liječnici primjenjivati, a istodobno smanjuje i stigmatizaciju osoba koje žive s HIV-om, koja nažalost postoji i među medicinskim profesionalcima.
Ugledni predavači iz Velike Britanije su uz Dr Mike Youle i Laura Waters, Andrew Scourfield i Antonio Pangallo, britanski eksperati za HIV i spolno prenosive bolest.

Radni jezik treninga će biti engleski, ali na treningu mogu učestvovati i studenti čije poznavanje ovog jezika nije aktivno. Poželjno je učešće što većeg broja studenata, ne samo onih sa završnih godina, nego i onih koji su na nižim godina studija.

Organizatori će pokriti sve troškove ovog treninga, uključujući i osvježenje tokom pauza i ručak za sve učesnike.

[ Preuzmi program treninga ]

Održana konferencija “Antikoruptivne mjere u obrazovanju u zdravstvenom sektoru”

U prepunom patološkom amfiteatru Medicinskog fakulteta UNSA 09.06.2016 godine održana je konferencija pod nazivom „Antikoruptivne mjere u obrazovanju u zdravstvenom sektoru“ pod pokroviteljstvom Misije Američke agencije za međunarodni razvoj u BIH - USAID, a u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH ACCOUNT.

Konferenciju su otvorili dekan Fakulteta Prof. dr Almira Hadžović-Džuvo i gosp. Peter Duffy, direktor Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH

Govornici u radnom dijelu Konferencije su bili:

  - Prof. dr. Ugo Vlaisavljević, prorektor Univerziteta u Sarajevu,
  - Prof. dr Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  - gosp. Rade Bošnjak, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK/Ž,
  - g-đa. Vesna Vukmanić, direktorica organizacije “Inicijativa i civilna akcija (ICVA)“,
  - g-đa Amela Sirovina, predsjednica Udruženja Centar za razvoj omladinskog aktivizma

Akcioni plan za borbu protiv korupcije Medicinskog fakulteta 2016-2019 koji je usvojen na sjednici Nastavnog vijeća Fakulteta 06.06.2016 godine predstavila je viši asistent Mr. sc. dr. Enisa Ademović.

Student prodekan Malik Ejubovića, iznio je stavove studentske populacije o navedenoj problematici.

Konferenciji su prisustvovali dekani više fakulteta Univerziteta u Sarajevu i novoizabrani rektor Prof. dr Rifat Škrijelj, akademsko, administrativno i neadministrativno osoblje Fakulteta.

Posebno značajnim ističemo prisustvo velikog broja studenata predvođenih predsjednikom Studentskog parlamenta Harisom Zahiragićem.

Nakon diskusije učesnici su skup ocijenili iznimno uspješnim.

Konferencija je organizavana sa željom da na transparentam način započnemo aktivniju brobu protiv korupcije , koja će kroz edukaciju medicinskog profila voditi "zdravstvu bez korupcije".

ERA-EDTA CME Course "Nephrology Applied Omics"

Zadovoljstvo nam je pozvati sve zainteresirane na ERA-EDTA CME Course pod nazivom "Nephrology Applied Omics".

CME Course će se održati na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 24. septembra 2016. godine.

Kurs se organizira pod pokroviteljstvom: Evropskog udruženja nefrologa ERA-EDTA, a polaznici će dobiti akreditacije certificirane od Europskog vijeća za akreditaciju CME (UEMS-EACCMER)

Organizatori ERA-EDTA CME Course su:

  • Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini (UNDT)
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju (CKME)
  • Klinika za Hemodijalizu, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS)
  • Jedinica za kliničku biohemiju i ljudsku ishranu, Odsjek farmaceutskih nauka, Univerzitet Perugia 

Venue: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 24. 09. 2016.

Prva obavijest

Program kursa

On-line registracija na ERA-EDTA CME Course: http://kongresi.ba/en/event/0/25-cme-course/22-cme-course

Cijena ERA-EDTA CME Course: 50 EUR ili 100 KM

Informacije o plaćanju

 

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Naziv:  Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Svrha uplate:   Uplata za CME kurs

PDV:  200109670000

ID:  4200109670000

UniCredit: 338-900-220-818-3767

Adresa:  Čekaluša 90

PAYMENT INSTRUCTIONS FOR INTERNATONAL PAYMENTS:

Beneficiary bank:   UniCredit Bank d.d. Bosna i Hercegovina

SWIFT code: UNCRBA22

Address:  Kardinala Stjepinca b.b.

Details of Beneficiary: Bank fee to pay by payer (OUR)

Purpose of payment: CME Course fee

IBAN code: BA393389104801205513

Full beneficiary name: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Full beneficiary address: Čekaluša 90

 

 

Internacionalni Simpozij: Molekularni mehanizmi Posttraumatskog stresnog poremećaja

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da će se dana 23. maja/svibnja 2016, na će Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u amfiteataru Akademik Seid Huković u periodu 9:00 – 16:30 sati održati Internacionalni Simpozij Molekularni mehanizmi Posttraumatskog stresnog poremećaja.

Organizatori simpozija su Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu i DAAD Stability Pact for South Eastern Europe collaborative project.

Opširnije...