Konkursi, stipendije, javni pozivi

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu,
od
25. 06. 2014. i 24.09. 2014. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

[ Preuzmi konkurs ]