Konkursi, stipendije, javni pozivi

UNIVERZITET U SARAJEVU, Centar za interdisciplinarne studije u saradnji sa Veterinarskim, Medicinskim i Fakultetom zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, te Univerzitetima u Istočnom Sarajevu, Milanu, Barceloni, Portu, Ljubljani i Hasan Prishtina (Kosovo) objavljuje KONKURS za upis na II ciklus interdisciplinarnog master studija JEDINSTVENO ZDRAVLJE za akademsku 2016/2017. godinu.

[ preuzmite konkurs ]