Konkursi, stipendije, javni pozivi

KONKURS ZA UPIS NA II CIKLUS INTERDISCIPLINARNOG MASTER STUDIJA JEDINSTVENO ZDRAVLJE ZA AKADEMSKU 2016/2017. GODINU

UNIVERZITET U SARAJEVU, Centar za interdisciplinarne studije u saradnji sa Veterinarskim, Medicinskim i Fakultetom zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, te Univerzitetima u Istočnom Sarajevu, Milanu, Barceloni, Portu, Ljubljani i Hasan Prishtina (Kosovo) objavljuje KONKURS za upis na II ciklus interdisciplinarnog master studija JEDINSTVENO ZDRAVLJE za akademsku 2016/2017. godinu.

[ preuzmite konkurs ]

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

[ preuzmi konkurs ]

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJAVU NA KONKURS

Obavještavaju se zainteresovani kandidati da se rok za predaju dokumentacije za izbor u naučnonastavna zvanja po konkursu objavljenom 19.07.2016. godine na web stranici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i 20.07.2016. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ produžava do petka 09.09.2016. godine.

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13-prečišćeni tekst i 13/15) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 04.05.2016. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

[ preuzmi tekst konkursa ]