Konkursi, stipendije, javni pozivi

Konkurs za izbor u naučnonastavna i naučna zvanja

Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo, broj: 42/13-prečišćeni tekst), Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Sl. novine Kantona Sarajevo broj: 10/04), te Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 25. 03. 2015.godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA I NAUČNA ZVANJA

[ preuzmi konkurs ]

Ponovni konkurs za izbor u akademska zvanja

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu,
od 07. 05. 2014. i
25. 06. 2014. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE PONOVNI

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

Opširnije...

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu,
od
25. 06. 2014. i 24.09. 2014. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

[ Preuzmi konkurs ]