Konkursi, stipendije, javni pozivi

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

 Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13-prečišćeni tekst i 13/15) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-3166/17. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU 
MEDICINSKI FAKULTET 

RASPISUJE 

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

 

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

 

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13-prečišćeni tekst i 13/15) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-2214/17 od 29.03.2017. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU 
MEDICINSKI FAKULTET 

RASPISUJE 

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

PONIŠTENJE PONOVLJENOG KONKURSA ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA

 Na osnovu člana 119. i 124. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13-prečišćeni tekst i 13/15) i člana 56. i 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-708/17 od 25.01.2017. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU 
MEDICINSKI FAKULTET 

objavljuje

PONIŠTENJE PONOVLJENOG KONKURSA ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA

 

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA

Na osnovu člana 119. i 124. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13-prečišćeni tekst i 13/15) i člana 56. i 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-708/17 od 25.01.2017. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU 
MEDICINSKI FAKULTET 

objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA