Laboratorij za citogenetiku (kadrom, opremom i prostorno) posluje u skladu sa standardima propisanim od Europen Cytogenetics Association (ECA) i zadovoljava sve neophodne uvjete za prenatalnu i postnatalnu citogenetičku dijagnostiku.

Metode:
- stanične kulture (amniocita, horionskih resica, fibroblasta, limfocita periferne krvi, koštane srži, solidnih tumora...);
- preparacija metafaznih hromosoma;
- bojenje standardno Gimzom i bendovanje: C-, T-, R i G - bend za vizualizaciju hromosom-specifičnih heterohromatinskh/euhromatinskih regija, bendova i subbendova;
- kariotipizacija (prema međunarodnom sistemu za humanu citogenetičku nomenklaturu- ISCN ) i slaganje kariograma
- fluoroscentna in situ hidridizacija (FISH)
- mikronukleus test
- izmjena sestrinskih hromatida (SCE)
- Allium test


Stručna djelatnost:
1. Prenatalna citogenetička dijagnostika - analiza kariotipa u uzorcima:
- plodne vode, horionskih resica, krvi iz pupčanika fetusa, tkiva pobačenog ploda
- vrijeme potrebno od uzorkovanja do izdavanja nalaza (uz priložen kariogram) 15-20 dana.

2. Postnatalna citogenetička dijagnostika:
- analiza kariotipa u limfocitima periferne krvi (dijagnostika konstitutivnih i stečenih hromosomskih aberacija)
- vrijeme potrebno od uzorkovanja do izdavanja nalaza (uz priložen kariogram) 7-10 dana

3. Citogenetičko- genotoksikološki monitoring
- analiza kariotipa i detekcija hromosomskih aberacija u limfocitima periferne krvi osoba profesionalno i/ili ambijentalno izloženih fizičkim (npr. rendgenskom zračenju) i/ili hemijskim genotoksinima.

4. Analiza spolnog hromatina

5. Genetička informacija (savjet)