U periodu od 25.05-29.05.2015. godine Medicinski fakultet je u okviru programa razmjene akademskog osoblja - Mevlana Exchange Programme bio domaćin uvaženim prorektorima, prof. dr. Süleyman Kaplanu i prof.dr. Bünyamin Sahinu, kao i doc. dr. Amani Elfaki, te asistentima Mert Nahiru i Isinsu Aydin sa Medicinskog fakulteta Ondokuz Mayis Univerziteta u Samsunu.

Po dolasku Delegacije, upriličen je sastanak dobrodošlice sa prof. dr. Almirom Hadžović- Džuvo, dekanom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Razgovaralo se o mogućnostima razmjene i buduće međufakultetske saradnje. Nakon toga je održan sastanak u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Prorektor za medunarodnu saradnju prof. dr Ugo Vlaisavljević je istakao napor i uspjeh Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji od naredne akademske godine upisuje prvu generaciju studenata Medicine na engleskom jeziku. Na ovaj način Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu otvara vrata intezivnoj međunarodnoj saradnji, protoku akademskog osoblja i studenata, čime se ostvaruje i smisao Bolonjskog procesa.

Intenzivni razgovori su ispunili očekivanja kako gostiju tako i domaćina. Prorektori sa Ondokuz Mayis Univerziteta pozdravili su ovakav pristup i ponudili intezivnu saradnju i povezivanje na svim nivoima međuuniverzitetske saradnje.

U okviru posjete organizirani i održani “Workshop on Scientific Writing” je zapravo bio prilika za razmjenu iskustava i znanja te pomoć pri rješavanju pojedinih dilema koje se otvaraju pred svakim mladim istraživačem.

Uvažni prorektor prof. dr. Bünyamin Sahin je održao dva predavanja: “Basic Principles of the Brain Segmentation”, 27.05.2015. od 8.00 – 10.00 časova u amfiteatru “Akademik Hajrudin Hadžiselimović” Medicinskog fakulteta UNSA i “Estimation of Volume and Volume Fraction on Radiological Section” 28.05.2015. od 10.00 – 12.00 časova u Institutu za NIR Kliničkog centra Sarajevo. Predavanja profesora Bünyamin Sahina su bila dobra prilika za povezivanje bazičnih medicinskih i kliničkih znanja i otvaranje diskusije o mogućim zajedničkim projektima koji bi bili korisni za obje strane i otvorili niz mogućnosti dodiplomcima i postdiplomcima oba Univerziteta.