U utorak 14. 07. 2015. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je bio domaćin grupi studenata koja se nalazi u Sarajevu na ljetnoj studentskoj praksi u perodu od 01. 07. do 01. 08. 2015. godine. Studenti dolaze u Sarajevo u okviru međunarodne razmjene studenata medicine, u organizaciji Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini (BOHEMSA).

Države iz kojih dolaze studenti su Turska, Španija, Poljska, Slovačka, i Portugal, a praksu obavljaju u Univerzitetsko Kliničkom centru Sarajevo: Klinika za kardiohirurgiju, Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju, Pedijatrijska Klinika, Klinika za vaskularnu hirurgiju, Klinika za ginekologiju i akušerstvo.

U razgovoru sa prodekanom za nastavu prof. dr Misradom Dorićem i prodekanom za međunarodnu saradnju doc. dr. Eminom Kiseljaković, studenti su pohvalili spremnost domaćina na saradnju i transfer znanja, te želju za ponovnim dolaskom naredne godine.