×

Upozorenje

JFolder: :files: Putanja nije direktorij. Putanja: /hsphere/local/home/medicfakcp/mf.unsa.ba/podaci/galerija/febs
×

Obavijest

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: podaci//galerija/febs

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u periodu 03. – 04. 09. 2015. godine, održana je radionica pod naslovom: „WORKSHOP ON MOLECULAR LIFE SCIENCE EDUCATION”, pod okriljem Federation of European Biochemical Societies (FEBS) i podršku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Radionici je prethodila Inauguracija Udruženja biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini, organizatora radionice, kao pridružene članice FEBS-a. 

 Predavači na radionici su bili: 

 • Prof. Israel Pecht, Generalni sekretar FEBS-a (Rehovot, Izrael)
 • Prof. Gül Güner Akdogan, Predsjednica Komiteta za edukaciju FEBS-a (Izmir, Turska)
 • Prof. Jerka Dumic, ispred Radne grupe za integraciju FEBS-a (Zagreb, Hrvatska)
 • Prof. Keith Elliott (Manchester, Velika Britanija) kao i predavači iz Bosne i Hercegovine, članovi Udruženja:
 • Prof. dr Adlija Čaušević, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Doc. dr Emina Kiseljaković, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Prof. dr Lejla Kapur – Pojskić, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Teme predavanja su bile vezane za planiranje kurikuluma, dizajniranje praktične nastave, istraživački rad u dodiplomskoj nastavi i doktoralnom studiju u biomedicini i zdravstvu, te  podrška za mlade naučnike.

U sklopu radionice obrađivane su teme u malim grupama učesnika: uvod u praktikum i tipovi praktične nastave; planiranje doktoralnog studija i kako dizajnirati program izrade doktorskog rada.

Osim nastavnika i saradnika, zapaženo učešće uzeli su studenti dodiplomskih, poslijediplomskih i doktoralnih studija sa Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta Istočno Sarajevo, kao i Internacionalnog univerziteta Sarajevo, Burch univerziteta.

Poseban doprinos radionice je u otvaranju mogućnosti za pristupanju velikom mnoštvu programa podrške koji FEBS pruža (http://www.febs.org/http://www.febs.org/our-activities/fellowships/):   

 • Sponzoriranje predavanja na skupovima udruženja koja pripadaju bioznanostima
 • Podrška nacionalnim naučnim skupovima
 • Organiziranje i podrška organiziranja radionica i drugih vidova edukacije iz biohemije, molekularne biologije, te ostalih molekularnih nauka o životu
 • Obezbjeđivanje različitih oblika stipendija za pre – i post – doktorate iz bioznanosti, da bi se poboljšao naučni rad, obuka i mobilnost
 • Finansijske potpore za učešće na kongresima i naprednim kursevima
 • Pomoć mladim naučnicima u razvoju karijere i naučne razmjene
 • Ponuda pristupa četirima naučnim časopisima, radi brže i visokokvalitetne razmjene istraživačkih rezultata i analiza: http://www.febs.org/our-publications/
 • Razmjena dostignuća u molekularnim znanostima putem godišnjih kongresa

S obzirom na bruto-nacionalni dohodak u Bosni i Hercegovini, UBMB u BiH se nalazi u kategoriju HINARI B, svi članovi Udruženja, putem UBMB u BiH ostvaruju povoljnosti pri plaćanju troškova učešća na skupovima koji se organiziraju pod okriljem FEBS-a (mogućnost plaćanja 50% manje cijene kotizacije), kao i povoljnosti pri pristupanju naučnim bazama podataka.

 {gallery}/galerija/febs{/gallery}