U periodu od 18.07 do 12.08 2016. u Sarajevu će se održati Ljetna škola „Comparative Public Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina ‒ International Program Development (IPD)“  u saradnji sa Northwestern University, SAD i Univerziteta u Sarajevu.

Medicinski fakultet, glavni partner koordinator, Filozofski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija kao članice Univerziteta u Sarajevu i Northwestern University (Evanston, Illinois, USA) će realizirati Ljetnu školu Projekta pod nazivom „Comparative Public Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina ‒ International Program Development (IPD)“.

Kurs se organizira i realizira isključivo za studente Northwestern Univerziteta, a ove godine školu pohađa 12 američkih studenata Northwestern Univerziteta.

Zvanični jezik škole i kurseva je engleski. Nastavni kadar je odabran saradnjom Sarajeva i Program koordinatora Northwestern Univerziteta. Program se sastoji od četiri kursa, dva u Beogradu (4 sedmice) i dva u Sarajevu (4 sedmice).  

 

Informacije o programu

“Northwestern’s Comparative Public Health: Serbia and Bosnia-Herzegovina program” obuhvata osnove sistema zdravsta i zdravstvene politike u bivšoj Jugoslaviji i specifične izazove javnog zdravstva u post-socijalističkom i post-konfliktnom društvu. Kursevi će omogućiti da studenti razvijaju mogućnost nijansiranja i poređenja novije istorijske  i relevantne socijalne, društvene i političke odrednice zdravstva u regiji.

 

Struktura kursa i raspored

1.  Slavenske civilizacije: Historija, kultura i politika Bosne i Hercegovine

  • Ponedjeljak, 18. 07. 2016.  -  Petak 29.07.2016.
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

        od 9.00 – 12.00. Sala za seminare Katedre za Fiziologiju čovjeka

Voditelj kursa: Prof dr. Sanjin Kodrić; Filozofski fakultet UNSA, Voditelj Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti. Predavači: Nastavno osoblje Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

2.  Javno zdravstvo i mentalno zdravlje

  •  Ponedjeljak, 01.08. – Petak, 05.08.

Venue: Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, Jagomir i  Dom zdravlja Vrazova

  •  Ponedjeljak 08. 08 – Petak 12. 08.
  •  Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, Jagomir (08. 08 i 09.08.) i NVO Krila nade (10., 11. I 12. 08.)

Voditelj kursa: Doc. Dr. Emina Kiseljaković, Prodekan za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta UNSA.  Predavači: Nastavno osoblje Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

 

Informacije o kursu se mogu pogledati i na http://www.ipd.northwestern.edu/study-abroad/explore/europe/public-health-serbia-bosnia-herzegovina.html